Voorkom problemen met kwaliteit drinkwater; Stijging van 11% Legionella tijdens Corona-crisis

Voorkom problemen met kwaliteit drinkwater; Stijging van 11% Legionella tijdens Corona-crisis

5-11-2020

De Nederlandse drinkwaterbedrijven maken in de dagelijkse bedrijfsvoering gebruik van kwaliteitseisen en richtlijnen met als doel het (hoge) kwaliteitsniveau in Nederland te handhaven. Door deze enorme inspanning is het drinkwater in Nederland is van een goede en betrouwbare microbiologische kwaliteit. Sterker nog; Nederland beschikt als een van de weinige landen ter wereld waar water direct uit de kraan genuttigd kan worden. Het waarborgen van een goede kwaliteit van het drinkwater is zodoende van groot belang!

 

Drinkwater en het Corona-virus

Door de maatregelen rondom het Coronavirus vinden er minder reisbewegingen plaats, is het werken vanuit huis sterk gestegen waardoor grote delen van (kantoor)panden leeg staan. De komende periode dienen gebouweigenaars en beheerders rekening te houden met deze (aanvullende) maatregelen waardoor er tijdig ingespeeld kan worden op het in stand houden van de kwaliteit  van het drinkwater. Het drinkwater wordt door de leegstaande of minder gebruikte panden veel minder gebruikt of het drinkwater staat zelfs in z’n geheel stil in de drinkwaterinstallaties.

 

Kwaliteit van het drinkwater

Het drinkwater kan door de afname in gebruik of stilstand microbiologisch vervuilen, zeker wanneer dit voor een lange(re) periode zal aanhouden. Dit geldt tevens ook voor de binnenkant van de leidingen. Door de afname in gebruik kan een laag Biofilm ontstaan aan de binnenkant van het leidingwerk. Deze laag Biofilm dient als voedingsbodem voor bacteriën, inclusief de in potentie gevaarlijke Legionella bacterie.

 

Daarnaast zal de smaak van het water afnemen en ontstaat hier een geur van het water wat doorgaans als ‘muffig’ wordt ervaren. Het is dus belangrijk dat water regelmatig blijft stromen. In de wet- en regelgeving wordt gesteld dat een kraan minimaal eenmaal per week voldoende doorstroomt wordt zodat de temperatuur van koud drinkwater niet stijgt (<25graden Celsius) en het water vers blijft. Ook zal de vorming van Biofilm hierdoor tot een minimum beperkt blijven.

 

 

Advies voor behoud kwaliteit en controle

Om te zorgen dat de kwaliteit van het drinkwater zo hoog mogelijk blijft kunnen een aantal relatief simpele acties worden uitgezet. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

  • Het inventariseren welke tappunten in het gebouw langer dan een week niet gebruikt worden. Stel een (aanvullende) spoellijst op en zorg dat deze tappunten wekelijks worden doorgespoeld. Als maatstaf kunt u een minuut of 5 a 10 aanhouden, wanneer er geen thermometer aanwezig is. Indien u wel over een thermometer beschikt, spoel dan tot de temperatuur van het water niet meer schommelt, dit is de indicatie dat er voldoend water ververst is. Wij kunnen u een concept van een dergelijke spoellijst toesturen, indien gewenst.

 

  • Wij adviseren om circa 2 weken voor ingebruikname van de drinkwaterinstallatie op enkele strategische punten het drinkwater te analyseren op de parameters koloniegetal 22 en 37 graden Celsius en Legionella bacterie. Hiermee wordt de algemene kwaliteit van het drinkwater gecontroleerd en wordt direct inzichtelijk gemaakt voor aanvullende (spoel)maatregelen noodzakelijk zijn. Ook kan er in geval van normoverschrijdingen er direct worden ingegrepen waardoor het risico voor gebruikers van de drinkwaterinstallatie wordt weggenomen.

 

  • Zodra de uitslag bekend is en alle resultaten bevinden zich onder de wettelijke norm, weet u of het drinkwater weer aan de gewenste hygiëne voldoet en of vernevelende tappunten, zoals bijvoorbeeld (personeels)douches of knijpdouches weer verantwoord gebruikt kunnen worden.

 

Indien u vragen heeft over hoe u op de beste wijze de kwaliteit van het drinkwater zo hoog mogelijk kan houden of heeft u vragen wat de mogelijkheden zijn om het drinkwater te controleren, neem dan contact met ons op en één van onze adviseurs staat u graag bij. U kunt met ons in contact komen via 0180 – 55 23 00, info@immolab.nl of het contactformulier op www.gezondheidsklachten.nl.