Ventilatie kan besmetting Covid-19 voorkomen

Ventilatie kan besmetting Covid-19 voorkomen

16-12-2021

Besmetting via de lucht met het coronavirus kan door voldoende ventileren flink worden beperkt. Dit komt met name voor in ruimtes waar veel mensen bij elkaar komen zoals concertzalen, congrescentra en uitgaansgelegenheden zoals nachtclubs. Het RIVM is  tot deze conclusie gekomen en heeft dit gerapporteerd aan de Tweede Kamer.

Het aantal besmettingen met het coronavirus valt tot 70 procent lager uit onder bezoekers die zich bevinden in een gebouw wat geventileerd wordt volgens het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn inrichtingseisen vastgelegd waar gebouwen aan moeten voldoen. Het RIVM geeft hiermee nogmaals het belang van voldoende ventileren aan. “Een beetje ventileren”, zoals het Bouwbesluit  voorschrijft, kan het aantal besmettingen via de lucht zeker al terugdringen. Al geruime tijd klinkt er kritiek op het RIVM omtrent het stuk ‘ventileren’. In mei 2021 heeft het RIVM medegedeeld dat zwevende druppels inderdaad langere tijd in de lucht kunnen blijven en zodoende ook een besmetting kunnen veroorzaken. Het Amerikaanse CDC en de WHO hebben eerder deze conclusies al getrokken.

„Het is een hardnekkig misverstand dat het RIVM ventileren niet belangrijk zou vinden”, zegt RIVM-woordvoerder Coen Berends. „In mijn beleving is de rol van ventilatie voldoende onder de aandacht gebracht op de website”, zegt ook Alvin Bartels, hoofdauteur van het RIVM-rapport. „Je hebt te maken met nieuwe inzichten. In juli van dit jaar heeft het demissionaire kabinet het belang van ventileren toegevoegd als belangrijke én aanvullende basisregel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daniel Bonn van de Universiteit van Amsterdam reageert dat het “Ontzettend fijn is dat het RIVM de aerogene route serieus neemt”. Daar voegt de aerosolonderzoeker aan toe “Het had alleen veel eerder moeten gebeuren. Er zijn mensen ziek geworden via de lucht en dit had misschien niet gehoeven”.

Het RIVM heeft een computermodel ontwikkeld waarmee zij kunnen simuleren dat één besmettelijk persoon in diverse ruimtes komt, zoals bijvoorbeeld theaters, concertzalen, vergadercentra en klaslokalen. Hierbij werd onder andere de omvang van de ruimte, het aantal aanwezigen en de dichtheid hiervan én de activiteiten zoals zingen of praten gemodelleerd.

Geconcludeerd kan worden dat de grootste winst te behalen valt in ruimtes waar mensen langere tijd zijn en veel fijne druppels uitademen door te schreeuwen of zingen. Uit het onderzoek blijkft dat in een nachtclub het aantal verwachte ziektegevallen waar één geïnfecteerde drie uur verblijft neemt af van 8,4 in een ongeventileerde club naar 2,4 besmettingen als er geventileerd wordt volgens het Bouwbesluit voor bestaande bouw.