Wat is de Nationale Binnenmilieu Scan?

Het label voor een aantoonbaar goed en gezond binnenmilieu!

Vanuit onze ruim 35 jaar ervaring in lucht- en binnenmilieu onderzoeken, vonden we het tijd een breed en tegelijk snel in te zetten binnenmilieu label te lanceren. Het kennen van de kwaliteit en status van binnenruimtes zoals werkplekken, zorglocaties of andere ruimtes waar veel mensen werken of verblijven is al langer een veelbesproken item. Vanuit het bewustzijn dat we een gezonde en veilige leefomgeving willen hebben en vanuit de drang naar een steeds duurzamere omgeving.

Met de opkomst van het Covid-19 virus is de aandacht fors toegenomen en is de bewustwording op bijvoorbeeld ventilatie en verversing van lucht om de kans van Covid-19 verspreiding te verminderen exponentieel toegenomen.

Scan aanvragen

Componenten Nationale Binnenmilieu Scan

Wat mag u van de Nationale Binnenmilieu Scan verwachten?

Middels het indicatieve onderzoek krijgt u inzicht in diverse parameters per locatie. De parameters die door de Nationale Binnenmilieu Scan in kaart worden gebracht zijn:

  • Microbiologische parameters (bacteriën, schimmels/gisten)
  • Fysische parameters (CO2, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid)
  • Stofonderzoek
  • Luchtdebiet metingen t.b.v. ventilatie

Door het samenvoegen van bovenstaande parameters wordt middels één rapportage duidelijk of er afwijkingen worden geconstateerd en welke acties mogelijk noodzakelijk zijn om het binnenmilieu op orde te krijgen en te houden.

Download PDF

Afwijkingen

Advies waar u direct mee aan de slag kunt!

Wanneer er afwijkingen in de kwaliteit van het binnenmilieu worden aangetroffen geeft dit de mogelijke kans op verspreiding van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels/gisten en virussen weer. Ook kan het ziekteverzuim toenemen wanneer er normoverschrijdingen worden gemeten in ruimtes waar men veel verblijft.

Na de uitvoering van het onderzoek op locatie worden alle genomen monsters geanalyseerd in een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium. Zodra wij deze analyse uitslagen hebben ontvangen, worden deze verwerkt in een rapportage inclusief advies van onze gespecialiseerde adviseur. Tevens ontvangt u van ons een eigen label, welke u bijvoorbeeld kunt verspreiden onder werknemers zodat men weet dat de kwaliteit van het binnenmilieu serieus genomen wordt.

Scan aanvragen

Het belang van een specialist

Ervaring en advisering op hoog niveau!

Door middel van onze jarenlange ervaring en advisering over het gebied van binnenmilieu vraagstukken, staan wij u bij tijdens het kaart brengen van mogelijke problemen op het gebied van het binnenmilieu. Wanneer er uit de scan blijkt dat er afwijkingen worden aangetroffen op één of meerdere parameters, neemt onze adviseur contact met u op om deze te bespreken en u hierin te adviseren. Hierdoor kunt u er van op aan dat u een inzichtelijke rapportage ontvangt met hierin de verwerkte laboratorium resultaten en een concreet advies wanneer nodig.

Scan aanvragen

Uitvoering

De onderzoeken worden uitgevoerd door vakkundige medewerkers en met gekalibreerde apparatuur. Hiermee wordt een hoogwaardige kwaliteit van de Nationale Binnenmilieu Scan gewaarborgd.

Rapportage

Zodra wij de analyseresultaten vanuit het laboratorium ontvangen, stellen wij een duidelijke rapportage op, waarin alle resultaten en de advisering in worden verwerkt. Tevens ontvangt u van ons een helder label zodat u deze kunt verspreiden onder bijvoorbeeld werknemers of gebruikers van de locatie.

Kosten

De kosten voor de Nationale Binnenmilieuscan bedraagt € 1.480,= exclusief BTW. Hierin zijn verder alle kosten verwerkt, zoals reis- en transportkosten van de monsters, de verwerking van de laboratoriumresultaten en rapportagekosten.