Het belang van een gezonde lucht

Een gezonde lucht heeft invloed op de productiviteit

Mag er alsjeblieft een raam open?’, deze vraag herkennen de meeste mensen met een kantoorbaan. Dit is een signaal voor een werkgever om te kijken naar de luchtkwaliteit binnen zijn onderneming. Een slechte luchtkwaliteit kan direct gevolgen hebben op de gezondheid van de werknemers. De mindere gezondheid van de werknemers heeft invloed op de productiviteit en kan uiteindelijk leiden tot toenemend ziekteverzuim. De gevolgen zijn voor zowel de werknemer als voor de werkgever erg vervelend.

Om dit te voorkomen is het van belang dat de huidige luchtkwaliteit binnen de onderneming wordt onderzocht. Vanuit deze resultaten kan er een passende oplossing geadviseerd worden, binnen de mogelijkheden van het bedrijf.

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide, ook wel CO2, is een term die veel mensen bekend in de oren klinkt. Wij hebben er allemaal dagelijks mee te maken. Koolstofdioxide veroorzaakt veel klachten op de werkvloer, de grens is namelijk vaak te hoog. Voor CO2 in het binnenklimaat geldt een grens van 1.200 PPM. PPM staat voor Parts Per Million. Als het PPM hoger is dan 1.200 heeft dit gevolgen voor de gezondheid van de werknemers en dit kan leiden tot fysieke gebreken.

Ook een overschot van CO2 heeft een negatief effect op de werknemers, het heeft invloed op de spanningsboog van het personeel. De werknemers zijn snel afgeleid en kunnen zich moeilijk concerteren op hun taken. Dit kan leiden tot fouten en verkeerde beslissingen op het gebied van zaken en ondernemen. Maar hoe ontdek je nou of het PPM te hoog of te laag is? Het klinkt allemaal heel ingewikkeld en een hele onderneming, maar dit is niet het geval.

Door middel van een duurmeting met een datalogger krijgt u inzicht in het CO2-niveau bij u op de werkvloer. Dit gebeurt in desbetreffende ruimte gedurende een vooraf bepaalde tijdsduur. Met intervallen van circa 15 minuten wordt tijdens de meetperiode de hoeveelheid CO2 in de lucht gelogd. Ook wordt de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid gemeten.

Na het uitlezen van de resultaten worden de meetresultaten in een grafiek verwerkt. Dit geeft aan of er sprake is van een overschot of juist een tekort is aan CO2. Op basis van de uitkomsten van de meting wordt een advies uitgebracht.

Naast CO2 bestaat de lucht op kantoor ook vaak uit fijnstof. Dit zijn zwevende deeltjes met een doorsneden van slechts 10 micrometer.

Fijnstof

Fijnstof is een verzamelwoord voor verschillende stofdeeltjes zoals onder andere uitlaatgassen en afgesleten stukjes asfalt. Bij het inademen via de neus wordt de lucht gefilterd door de neushaartjes en het slijmvlies, maar omdat fijnstof zo klein is komen deze stofdeeltjes vaak dieper in de longen.

Om de longen ligt het zogenaamde Longvlies, op het moment dat er fijnstofdeeltjes in de longen komen blijven deze plakken aan dat longvlies. Dit leidt vaak tot een ontsteking. Ook kan de fijnstof terecht komen in uw bloedbaan wat kan leiden tot hart- en vaatziekten.

Fijnstof bestaat uit primaire en secundaire deeltjes, de primaire deeltjes ontstaan door wrijving. Dit vindt zowel binnen de industriële sector in Nederland plaats in de vorm van chemische verwerking en het gebruik van machines als in de Atacama woestijn in Chili door winderosie. Dit in combinatie met de secundaire deeltjes, een chemische binding van moleculen van verzurende stoffen. Voorbeelden van dit soort stoffen zijn stikstofoxiden, zwaveldioxide (dit komt vrij bij verbrandingsprocessen en hogere temperaturen) en ammoniak (ontstaan in de veehouderij). Deze hechten met de primaire deeltjes.

Oh Chili? Dit wekt de indruk dat het een ver van uw bed show is, niets in minder waar. Winderosie is dan misschien niet de grootste oorzaak binnen Europa maar het gebruik van machines komt al een stuk dichterbij. Veel kantoren zijn voorzien van computers, koffiezetapparaten en printers. Ondanks het feit dat dit het kantoorleven een stuk aangenamer maakt is het voor de gezondheid een stuk minder aangenaam.

Klachten en aanpak

Buiten het meten van het CO2-niveau en (fijn)stof, zijn er nog tal van overige onderzoeken mogelijk die de kwaliteit van de lucht kunnen bepalen. Het is van groot belang dat de luchtkwaliteit van binnenruimtes, zoals onder andere kantoren, scholen en verzamelgebouwen periodiek wordt gecontroleerd. Hierdoor kunnen mogelijke overschrijdingen van de norm of vervuilingen aan de luchtbehandeling in kaart worden gebracht, waardoor hier direct actie op ondernomen kan worden.

Indien er verontreinigingen aan de luchtbehandelingsinstallatie worden waargenomen, zijn deze vaak snel en effectief te reinigen en desinfecteren. Hierdoor blijven werknemers en overige gebruikers van de ruimte zoveel mogelijk klachtenvrij en kostenposten zoals ziekteverzuim, zo laag mogelijk worden gehouden.

Door middel van een luchtmeting door een specialist krijgen u inzicht in de huidige status van de lucht op uw werkvloer. Mocht hier inderdaad te hoge waardes worden aangetroffen biedt de specialist passende oplossingen op het gebied van systemen en tips voor de toekomst.

 

Neem contact op

Een mens leeft gemiddeld 13 maanden korter door een slechte luchtkwaliteit

Elke dag ademen we een hoeveelheid giftige stoffen in die gelijk staat aan 5 sigaretten

Regen heeft een positieve invloed op de luchtkwaliteit