Belang van de gebouwkwaliteit

Voorkom het sick-building-syndrome

Een goede gebouwkwaliteit op orde houden is belangrijk zodat de productiviteit en de gezondheid van uw werknemers optimaal is en hierdoor onder andere het ziekteverzuim zo laag mogelijk blijft. Het is daarom van belang om regelmatig uw gebouw(en) goed te laten controleren op diverse gebieden door specialisten. Op een werkplek kunnen de concentraties van micro-organismen, stofdeeltjes en bijvoorbeeld fysische aspecten te hoog zijn, zonder dat dit te zien of te ruiken is. Hier kan men ongemerkt last van hebben en op termijn zelfs ziek van worden.

Asbest in het gebouw

Waar asbest vroeger een aantrekkelijke optie was binnen de bouw voor onder andere cement en isolatie zijn de ‘natuurlijke mineralen’ tegenwoordig vooral een gevreesd materiaal.

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke mineralen die bestaan uit vezels. Omdat het goedkoop, brandwerend en goed isolatiemateriaal is was het rond het einde van de tweede wereldoorlog erg in trek om asbest te gebruiken bij de bouw van woningen en overige gebouwen. Naar schatting is er bij de bouw van 80% woningen en panden die tussen 1960 en 1990 in Nederland zijn gebouwd asbest verwerkt. Om het vrijkomen van asbestvezels te minimaliseren is het verplicht om bij verbouwing of sloop van een gebouw vóór 1990 een asbestinventarisatie te laten plaatsvinden door hiervoor gecertificeerde bedrijven.

Wilt u materialen laten onderzoeken op het gebied van asbest, neem dan contact op via onderstaande button!

Asbestmonstername nodig?

Asbest is op zichzelf niet schadelijk voor de gezondheid van de mens, op het moment dat asbest beschadigt komen de microscopisch kleine vezels in de lucht, als je deze inademt of doorslikt kan dit kan op de langere termijn leiden tot verschillende longziektes zoals asbestose of longkanker. Sinds 1992 is er een verbod op het gebruik van asbest in de bouw, maar omdat er voor die tijd massaal asbest is gebruikt is asbest nog in veel woningen en panden aanwezig.

Asbestvezels komen in de buitenlucht voor in concentraties van 20 tot 40 vezels per m3­­­. Omdat asbest gevaarlijk wordt op het moment dat het beschadigt wordt het dan ook sterk afgeraden om zelf het asbest te verwijderen. Mocht u vermoeden of constateren dat in uw pand asbest aanwezig is, is het verstandig om een professioneel bedrijf in te schakelen. Deze gaat aan de hand van een asbestinventarisatie kijken naar eventuele vervolgstappen.

Luchtbehandelingssysteem aanwezig?

Naar verluidt is 85% van de kantoren in Nederland voorzien van een luchtbehandelingssysteen en/of airco units. Dit zijn in veel opzichten goede voorzieningen welke bijdragen aan een gezond binnenklimaat. Echter zijn hier ook risico’s aan verbonden. Zonder het correct onderhoud en periodiek inspecteren van dergelijke systemen bestaat de kans dat micro-organismen zich in deze installaties nestelen waardoor gezondheids bedreigende situaties kunnen ontstaan. Wanneer de toegevoegde lucht bevochtigd wordt (anders dan stoom) bestaat er ook een risico omtrent het inademen van vernevelde waterdeeltjes (aerosolen) met de Legionella bacterie. Voor dergelijke systemen is het hebben van een actueel risicoanalyse en beheersplan verplicht.

Neem contact op

Ventilatie

Het voldoende ventileren van binnenruimtes wordt steeds belangrijker. Op een werkplek kan de concentratie CO2 veel te hoog liggen, waardoor werknemers klachten kunnen krijgen zoals hoofdpijn, vermoeidheid en lusteloosheid. Dit gaat allemaal ten koste van de inzet van werknemers en het concentratievermogen. Een te hoge concentratie CO2 is niet met blote oog te zien, maar is inzichtelijk te maken middels het meten met speciale apparatuur. Vaak worden dergelijke onderzoeken uitgevoerd met de meetduur van bijvoorbeeld een week, zodat bepaalde pieken herkend kunnen worden. Indien de norm van 1.200 PPM (parts per million) wordt overschreven, is het raadzaam om de ruimte beter te ventileren. Nieuwsgierig naar het CO2-niveau bij u op locatie?

Ik wil mijn CO2-niveau weten

We verblijven 90% van de tijd binnen. Belang van een gezond binnenklimaat is dus vanzelfsprekend.

Een gezond kantoor bevorderd de prestaties op een kantoorplek.

De temperatuur in kantoorgebouwen is één van de hoofdaspecten die van invloed is op de productiviteit.